KONT4YOU-

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Vásárló és a Kont4you/Card Group Kft között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”)kiegészítő tartalmát, és magyarázatát.

Így tartalmazza:

 • a cégünk fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • a Vásárlót, és a bennünket, megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, Ászf-en kívüli Megbízási Szerződés írásba foglalása, a szerződéskötés nyelve, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség, visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályai,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Vevő/Megrendelő rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 Fogalmak

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljeskörűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

Vonatkozó jogszabályok

Annak érdekében, hogy ne kellejen keresgélnie, az Önt megillető jogokat, a teljesség igénye nélkül, felsoroljuk a legfontosabb jogszabályokat:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény (a fogyasztóvédelemről)
 • 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról)
 • 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről)
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet (a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról)
 • 2011. évi CXX. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól)
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) (a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről), valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • Új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (röv. Pmt.)

Bevezetés 

A Szerződés nyelve magyar.

A Honlapon közölt információk, árak nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek esetén, az általunk adott egyedi ajánlat/ajánlat visszaigazolás után, az Ön általi megrendelés pontosítása után, és az ajánlat elfogadásának Ön általi visszaigazolása után jön létre közöttünk a szerződés.

A Megrendelő által a Honlapon keresztül, a tájékoztató árak alapján összeállított vételárra leadott megrendelés  nem minősül hivatalos ajánlatadásnak, vagy írásbeli szerződésnek.

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte:

A megrendelések leadása nem kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben, vagy akár személyesen leadott megrendelésre is van lehetőség. Ebben az esetben az igények felmérése után történik meg az ajánlatadás. A Megrendelő elfogadó visszaigazolása után ajánlati kötöttség jön létre, mely alapján fizetési kötelezettség keletkezik. A szerződés aláírására elektronikus úton, vagy cégünk székhelyén személyesen is van lehetőség.

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Eladó magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Eladó adatai

Név: Card Group Kft. Székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 61-63 Telefonszám: +36 E-mail: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Adószám: Bejegyző bíróság/bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Értékesítési online felület (domain név): Bankszámlaszám:

Részletes vásárlási feltételek

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Amennyiben a Honlapon mégis van lehetőség regisztrációra, annak az alábbi szabályai vannak:

 • Ön regisztrálni, a „Regisztráció/regisztrálok” gombra kattintást követően egy e–mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).
 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.
 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni. Az üzenet megérkezését követően cégünk a legrövidebb időn belül gondoskodik a törlésről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok vagy egyéb dokumentumok megőrzését, és nem eredményezi azon adatok törlését. Az eltávolítás után a törölt adatok visszaállítására többé nincs mód.
 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Honlapon megjelölt kapcsolattartót.
 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés folyamata

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Konténer termékek, beépíthető tartozékok, felszerelések, és egyéb kiegészítő extrák között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be. Ennek alapján tájékozódhat a Termékek lényeges tulajdonságairól, alapfelszereltségéről, részletes jellemzőiről, tájékoztató áráról, a hozzájuk rendelhető extrákról, valamint az egyes termékekhez elérhető kiegészítő munkálatokról.

Ezen kritériumok megismerése után, lehetősége nyílik ajánlatkérésre, és megrendelésének leadására. Ehhez szükséges megadnia a nevét, a számlázási és kiszállítási adatokat, telepítés helyét, az Ön elérhetőségét (telefonszám, e-mail).  Ha van regisztrációs lehetőség a Honlapon és Ön már regisztrált a Honlapunkon és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt(het) Önnek.

Mielőtt véglegesítené a megrendelését, ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen jelezze felénk. Amennyiben változtatni szeretne a bármely tartalmi elemen, szintén jelezze azt részünkre.

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy az adatai helyesen szerepelnek, valamint a megrendelt Termékek és a konstrukció megfelel az igényeinek, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után a „MEGRENDELÉSSEL”  elfogadja, hogy ez az Ön részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Termékek ára

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket ….. tartalmazza, vagyis  (bruttó/nettó) van feltüntetve. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és  ajánlat visszaigazoló levél alapján minden felsorolt költséget tételesen tartalmaz

 

Rendelés visszaigazolásának folyamata

 

Az alábbi módokon jöhet létre az Eladó és Vevő között szerződés. Azt, hogy az alábbi két lehetőség közül melyik módon jön létre a szerződésünk, a Honlapon történő tájékoztatásunk és az általunk küldött e-mailek tartalmazzák.

 1. Egy automatikus technikai visszaigazoló email és egy második, szerződést létrehozó email

Miután Ön elküldte részünkre a ajánlatkérését, és a konkrét igényei tisztázásra kerültek, a megrendeléséről e-maileket fog kapni tőlünk.

Az első email egy automatikus visszaigazoló e-mail, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe. Ez egy technikai jellegű rendszerüzenet, mely tartalmazza az Ön által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, fizetendő végösszeget).

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az automata visszaigazoló e-mail tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

 

A második e-mail tartalmazza az Eladó szerződéses (azaz az Ön ajánlatát/megrendelését elfogadó) nyilatkozatát, Megbízási szerződés megküldését,  amely az Ön megrendelés beküldésének időpontjától számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. Az ajánlat elfogadó e-mail a Eladó részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, melyet Ön visszaigazol, ezzel létrejön a szerződés Ön és az Eladó között.

Ebben az esetben az Ön (Vevő) és Eladó között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 1. Személyes igényfelmérés és szerződéskötés

Miután Ön elküldte részünkre az ajánlatkérését, megrendelését, személyesen felkeresi irodánkat, ahol tisztázzuk az igényeit. A kívánt termékeket és kiegészítő termékeket, egyéb szolgáltatásokat rögzítjük. Ezek alapján kerül sor az egyedi igényeket tartalmazó Megbízási Szerződés kinyomtatására és aláírására. A Megbízási Szerződés aláírásával Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF és egyéb fontos tájékoztatások tartalmát megismerte és elfogadja. Valamint tudomásul veszi, hogy az aláírást követően az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma

Elektronikusan megkötött szerződés esetén: az ajánlat visszaigazolását, és a megrendelő e-mail elfogadását tartalmazó e-mail mindkét részről az ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Vevő és eladó között abban az időpontban, amikor a szerződéses nyilatkozatot és annak elfogadását tartalmazó email az elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Személyes szerződéskötésnél: a szerződés aláírásával egyidejűleg jön létre.

A Vevő és Eladó között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül.

A személyesen megjelenéssel megkötött szerződés pedig nem tartozik az elektronikus úton megkötött szerződések közé.

Ajánlati kötöttség

Az Eladó az ajánlatkérésre küldött visszaigazolás és megrendelést tartalmazó e-mail elküldésével, kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő határidőben való fizetése esetén a ajánlatban szereplő árak nem változnak. Ez alól kivételt képez, amennyiben Vevő igényei menet közben megváltoznak. Ebben az esetben Vevő a változtatásokkal érintett plusz költségek megfizetésére köteles.

Vevő az ajánlatkérésre küldött visszaigazolás és megrendelést tartalmazó e-mail elküldésével, kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a megadott határidőn belül Eladó részére megfizeti. Amennyiben a fizetés az adott határidőn belül nem történik meg, vagy nem történik meg maradéktalanul, úgy Vevő tudomásul veszi, hogy arra a szerződésben meghatározott mértékű kamatfizetésre kötelezett. Egyes esetekben pedig az ajánlati ár növekedésével is számolnia kell.

Ezek kívül az ajánlati ár változására, csupán egyes szélsőséges esetekben kerülhet sor (pld háborús helyzet, egyéb előre nem látható gazdasági helyzet miatti extrém alapanyag, vagy járulékos költségek miatti áremelkedés), mely Eladó teljesítését befolyásolhatja.

Hibás ár

 

A lehető legnagyobb gondossággal járunk el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor. Azonban előfordulhat, hogy mégis a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő árat (akciós) jelenítünk meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntetünk fel.

Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:

 • 0 Ft-os árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,
 • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel az Eladó egy vagy több Terméknél,
 • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel az Eladó egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb.

Ilyen esetekben a Eladó az alábbiakra jogosult:

 1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát és a megrendelés visszaigazolását

ÉS

 1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni felénk),

VAGY

 1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

Az Eladó tehát feltételezi a Vásárlóról, hogy rendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a z Eladó által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony.

Számla

Elektronikus szerződéskötés esetén: Eladó számlát állít ki az Ön megrendeléséről/vásárlásáról és a számlát e–mailben küldi el Önnek.

Személyes szerződéskötés esetén: a számlát vagy elektronikus úton küldi meg, vagy pedig kinyomtatva adja át Önnek.

Fizetési módok

Az Ön által kiválasztott Termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.  Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik.

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:

 • Készpénzes fizetés: A megrendelt Termékek ellenértékét a megrendeléssel egyidejűleg, vagy a számlán szereplő határidőn belül Eladó részére személyesen készpénzben megfizeti. Ebben az esetben a fizetés megtörténtéről a számla mellett bizonylatot is kiállatunk.
 • Banki átutalás: A megrendelés ellenértékét a megadott határidő belül, a Termék(ek)  kiszállítását, illetve átvételét megelőzően banki átutalással kiegyenlíti.
 • Utánvétes fizetés: A Termékek egyedisége és a különböző igények széles skálája miatt Eladó utánvételes, utólagos fizetést nem fogad el. Egyes egyedi megállapodás esetén lehetőség nyílik arra, hogy Vevő a vételár egy részét közvetlenül a Termékek kiszállítása, vagy a termék átvétele, fel vagy ledaruzása előtt fizesse meg. Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a vételár maradéktalan meg nem fizetése esetén Eladó jogosult a termék átadásának, fel vagy ledaruzásának megtagadására, még abban az esetben is, ha a szállítást Vevő fizeti ki. Ebben az esetben Vevő viseli a szállítás vagy átadás meghiúsulásával összefüggő többletköltségeket, azzal a kitétellel, hogy köteles megfizetni Eladó minden ezzel kapcsolatban keletkezett kárát és többletköltségét is. Továbbá Vevő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az átadás véghatárideje is módosulhat, és ennek kapcsán kötbérigénnyel nem léphet fel.

Egyes fizetési módok kombinációja elfogadott.

A Eladó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szállítási feltételek

 

Az Ön által kiválasztott Termékek ára nem tartalmazza azok szállítását. A Termékek szállításáról saját költségén Vevő feladata gondoskodni.

Amennyiben a Termékkel/Termékekkel kapcsolatban Vevő összeépítésre, belső kialakításra is adott le megrendelést, úgy az ezzel összefüggő anyagok szállítása Eladó feladatkörébe tartozik, amennyiben az erre kalkulált költségeket Vevő ezt megelőzően maradéktalanul megfizette.

Vevő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő szolgáltatások, és az ehhez szükséges anyagok maradéktalan meg nem fizetése esetén Eladó jogosult az anyagok, fel vagy lepakolásának, és a kiegészítő munkálatok megkezdésének megtagadására. Ebben az esetben Vevő viseli a szállítás vagy átadás meghiúsulásával összefüggő többletköltségeket, azzal a kitétellel, hogy köteles megfizetni Eladó minden ezzel kapcsolatban keletkezett kárát, és költségét is. Továbbá Vevő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az átadás véghatárideje is módosulhat, és ennek kapcsán kötbérigénnyel nem léphet fel.

Átvételi módok

Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén a Termék(ek)et a Vevő által megbízott szállító a Vevő személyes jelenléte nélkül Eladó telephelyén felveszi, majd a Vevő által megadott telepítési helyre szállítja.

A Termék(ek) állapotáról a Vevő által megbízott Szállítónak kötelessége meggyőződni, esetleges problémákat írásban rögzíteni és Eladóval aláíratni.

Eladó nem vállal felelősséget a Szállító által okozott hibákért és serülésekért, ezért kifejezetten ajánlja, hogy Vevő kössön Szállítási szerződést az általa megbízott Szállítóval.

Alapesetben Eladónak nem kötelessége a telepítési helyen a ledaruzáskor jelen lennie és az elhelyezést segítenie. Egyes esetekben azonban (pld összeépítésékor) Eladó megbízottja(i) a telepítési helyen a ledaruzás idején felvonulnak és megkezdik az összeépítési munkálatokat. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó ebben az esetben sem felelős a Szállító általi szakszerűtlen lehelyezésért és az általa termékben okozott sérülésekért.

Ez hatványozottan igaz abban az esetben, amennyiben Ön nem tartózkodik a telepítés helyén a szállítás időpontjában.

Személyes telephelyi átvétel

Amennyiben a megrendelt Termék(ek) átvételére személyesen kerül sor telephelyünkön, Önnek lehetősége van meggyőződni a termék állapotáról, esetleges problémákat írásban rögzíteni és Eladóval aláíratni. Ezt követően az Ön által megbízott szállító a megadott telepítési helyre szállítja a termékeket.

Eladó nem vállal felelősséget a Szállító által okozott hibákért és serülésekért, ezért kifejezetten ajánlja, hogy Vevő kössön Szállítási szerződést az általa megbízott Szállítóval.

Alapesetben Eladónak nem kötelessége a telepítési helyen a ledaruzáskor jelen lennie és az elhelyezést segítenie. Egyes esetekben azonban (pld összeépítésékor) Eladó megbízottja(i) a telepítési helyen a ledaruzás idején felvonulnak és megkezdik az összeépítési munkálatokat. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó ebben az esetben sem felelős a Szállító általi szakszerűtlen lehelyezésért, és az általa termékben okozott sérülésekért.

Ez hatványozottan igaz abban az esetben, amennyiben Vevő nem tartózkodik a telepítés helyén a szállítás időpontjában

Termék átvétele

 A Termék(ek) átvételekor Ön (Vevő vagy megbízottja) köteles megvizsgálni, hogy az sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal kérjük jegyzőkönyv felvételét és a probléma írásbeli jelzését Eladó felé. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

Szállítási határidő

 A Megbízási szerződésben maghatározott szállítási határidő nem egyezik meg a telepítési/összeépítési véghatáridővel.

Szállításnak minden esetben a Termék(ek) Eladó telephelyén való felpakolása-feldaruzása értendő.

A szállítási határidő a Megbízási szerződésben kerül rögzítésre.

Eladó Vevő részére ekkor biztosítja a Termék(ek) elszállíthatóságának feltételét. Amennyiben Vevő az adott napon nem tud gondoskodni a Termék(ek) elszállításáról, úgy Eladó 14 napos türelmi időt biztosít részére, mely alatt tárolási díj nem kerül felszámításra.

Egyes időjárási körülmények fennállása esetén a Termék(ek) szállítása és a telepítés helyén való ledaruzása fölösleges problémákat idézhet elő. Ezért Eladó és Vevő előzetesen és lehetőség szerint rugalmasan egyezteti a szállítási határidő esetlegesen előre látható módosulását, a fölösleges költségek elkerülése végett.

Eladó kifejezetten elzárkózik mindennemű felelősségtől, amennyiben nem megfelelő időjárási körülmények felmerülése esetén Vevő ragaszkodik a Szállítás megtörténtéhez.

Eladó és Vevő mindezekre való tekintettel jogosult póthatáridőt tűzni, mely kötbérmentes határidőnek minősül.

Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

 

Előzőekben már szóba került azon feltétel, miszerint Eladónak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, fel és ledaruzásának megtagadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Vevő a Termék árát maradéktalanul megfizette. Beleértve azt az esetet is, mikor az átutalással fizetett Termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat, és az átváltás, valamint a banki költségek miatt az Eladóhoz nem érkezik meg, vagy nem maradéktalanul érkezik meg a vételár teljes összege.

Értékesítés külföldre

A Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a Termék kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely Európai Uniós tagállam területére. Ezt a lehetőséget kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben, azonban bizonyos járulékos költségek felmerülését –rajtunk kívülálló okok miatt- nem mindig tudjuk elkerülni.

Amennyiben Eladó a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is biztosítja a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
 • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

Ennek ellenére mindent elkövetünk, hogy a kommunikációt elősegítve a fontos és releváns információkat valamelyik világnyelven (angol, német, orosz), vagy saját anyanyelvén megismerhesse. A megrendeléshez, vagy szerződéskötéshez szorosan kapcsolódó dokumentációt minden esetben az Önnek érthető nyelvi formában igyekszünk rendelkezésére bocsájtani.

Az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (röv. Pmt.) hatálya alá tartozó Megrendelések esetén speciális szabályok alkalmazása és kockázatfelmérési űrlap kitöltése is szükségessé válhat

Kárveszély átszállása

A kárveszély minden esetben a Szállítónak történő átadáskor száll át a Vásárlóra.

Összeépítés, belső kialakítás esetén Vevő köteles gondoskodni a telepítés/összeszerelés helyszínén az Eladó által kiszállított beépítésre kerülő anyagok őrzéséről, amennyiben az Eladó a munkálatokat (azok időigényessége, vagy sajátossága miatt) kénytelen több alkalommal, vagy kiszállással elvégezni.

Tájékoztatás az elállási jogról

A Fogyasztó elállási joga

Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

Továbbá csakis azon termékekre érvényes, melyek nem igényelnek egyedi gyártást, vagy kialakítást.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének a napjától 14 napig elállni, abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés elektronikus úton jött létre és a terméket előzetesen ezek után sem tekintette meg.

Fogyasztó a Termék(ek) kiszállítása után is jogosult 14 napon belül elállási jogával élni, amennyiben a Termék(ek)et elektronikus úton rendelte meg, a szerződéskötése is elektronikus úton jött létre, és a szállításról Eladó gondoskodott. Ebben az esetben az elállási joggal összefüggő vételár visszafizetésének feltétele, Vevő által a Termék(ek) sérülésmentes, hibátlan és hiánytalan visszaszállíttatása Eladó telephelyére. Amennyiben a Termék(ek)en sérülés található, vagy hiányosan kerül visszaszállíttatásra, Eladó jogosult a keletkezett kár mértékének megfelelő összeget visszatartani a Termék(ek) vételárából és csak az azon felüli vételár összegét utalja vissza Fogyasztó részére.

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

Az Eladó általi megrendelt terméknek a beszállítótól való megrendelését követően. A  szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően, ha az Eladó/Szolgáltató a teljesítést megkezdte. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az elállás jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Olyan (nem standard) tartozékok esetén, melyet Fogyasztó az Eladó által meghatározott költséghatáron belül maga választott ki (pld bojler, zuhanykabin, csaptelep) és ezek Eladó által már megvásárlásra kerültek.

           Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

           elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Olyan vállalkozási/kivitelezési, összeszerelési szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős építési,  javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

Kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 Ha a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 4. pontjában feltüntetett elérhetőségeken Eladó részére.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

  

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Eladó részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott/tértivevényes küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Eladó igyekszik ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméke(ke)t az Eladó által a feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az eredeti állapotában visszaszállíttatni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt Szállítónak átadja a Terméke(ke)t.

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A Terméknek az Eladó telephelyére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. Az Eladó fő szabály szerint azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól.

 

A Fogyasztó felelősségre vonható a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, hibákért, sérülésekért, hiányosságokért, kivéve, ha a külső és szemmel látható hibákat/sérüléseket a Szállítótól való átvétel során tapasztalta és azt az előírt jegyzőkönyv-i formában rögzítette. Eladó tehát követelheti és a visszajáró vételár összegéből levonhatja a Fogyasztónak felróható Termék(ek)et ért sérülések, hibák és hiányosságok ellenértékét, valamint az ezzel összefüggő értékcsökkenést és a javításokra fordítandó összeget.

 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó által a Termék(ek) visszaküldését követően számított 14 munkanapon belül a Eladó visszatéríti a Fogyasztó által fizetett vételárat, melybe nem tartoznak bele a Szállítások költségei, valamint az esetleges károk, hibák, hiányosságok, értékcsökkenés és javítási költségek összege.

Amennyiben fogyasztó az elállását nyugtázó visszaigazolás után 5 napon belül nem szállíttatja vissza Eladó részére a Termék(ek)et, Eladó felszólítást küld részére, és további 5 napot biztosít arra, hogy Fogyasztó a terméket a telephelyre visszaszállíttassa.

Amennyiben Fogyasztó ezt a határidőt is elmulasztja, Eladó az esetleges sérülések, hibák, hiányosságok, értékcsökkenés és javítási költségeken túl, jogosult további 15%-os összeget visszatartani értékcsökkenés címen.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során a  visszajáró összeget, arra a bankszámlára utalja vissza Eladó, melyről részére a vételár összege megérkezett.

Amennyiben Fogyasztó más bankszámlára szeretné a visszatérítési összeget, ez csak abban az esetben lehetséges, ha írásban kifejezetten a hozzájárulását adja másik bankszámlára, vagy más kedvezményezett részére való utaláshoz. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli, kivéve külföldi bankügyletek esetén.

Eladó megtagadja az összeg visszatérítését, amennyiben feltételezhető, hogy az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (röv. Pmt.) rendelkezése szerinti eljárást igényel. Illetve, ha gyanítható, hogy ezzel összefüggő ügyletet kíván fedezni.

Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

 

Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. Továbbá, ha a hibára, hiányosságra való tekintettel, az adott Termék(ek)re árkedvezményt kapott.

Kellékszavatosság

A Termék(ek)be beszerelésre kerülő felszerelési tárgyakkal kapcsolatos kellékszavatossági igényét Vevő közvetlenül Eladónál érvényesíti.

Amennyiben Vevő a beszerelt termékeket saját maga vásárolta meg, úgy nem az Eladóval, hanem a terméket forgalmazóval szemben léphet fel igényével.

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények fogyasztási cikkek esetén

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 5 napon belül közli Eladóval.

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni.

Ha a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

b)    Eladó mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket a Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha Eladó bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Illetve, ha bizonyítást nyer, hogy a hiba szakszerűtlen használat, vagy gondatlan vagy szándékos károkozás eredménye.

Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

Termékszavatosság

A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A termék hibája szándékos károkozás, rendeltetésétől eltérő használat eredménye.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új Termékekre terjed ki és csak a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

A Eladó az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Eladó jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadásakor, vagy ha Eladó helyezi üzembe, az üzembe helyezés napjával kezdő.

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Jótállás keretében érvényesíthető igények

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladó a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.
 • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását is igényelheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be Eladó felé.

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára eltérő megállapodást nem köthetnek.

Ha a jótállási időtartam alatt:

ha a Termék első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

ha a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön fogyasztóként nem kívánja a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – az Ön eltérő rendelkezése hiányában – Eladó köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

Amennyiben a fogyasztási cikk a negyedik alkalommal hibásodik meg, Ön jogosult az Eladó felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy a vételár arányos leszállítását kérni, vagy a fogyasztási cikket a Eladó költségére kijavítani. Amennyiben Ön ezen jogaival nem él, vagy erről nem nyilatkozott, az Eladónak a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélnie, ha erre nincs lehetőség, a számlán, vagy nyugtán szereplő eladási árat 8 napon belül vissza kell térítenie Önnek.

Önt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Az Eladó nem vállal szavatosságot az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

 

Ön panaszt tehet az Eladónál, írásban, e-mailben, vagy akár személyesen is az Eladónak, az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Termék(ek)nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével, telepítésével, összeszerelésével, használatával közvetlen kapcsolatban áll.

  

Ön a panaszát szóban és írásban is megteheti.

 

A Termékkel vagy a Eladó értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Az Eladó a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszt átadja a problémák kezeléséért felelős munkatársnak, aki a legrövidebb időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ezt követően a problémát az Eladó a legrövidebb időn belül igyekszik megoldani.

Amennyiben a megoldás érdekében jegyzőkönyv felvétele szükséges, úgy Eladó képviselője felkeresi Önt a telepítés helyén, és az esetet jegyzőkönyvvel, fotókkal, videókkal és szükség esetén hangfelvétellel is dokumentálja.

A mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvről az aláírás után Vevő fényképet készít. Az eredeti jegyzőkönyv befotózott, vagy beszkennelt másolatát annak elkészülésétől számított 30 napon belül Eladó elektronikus úton is megküldi Vevő részére.

A jegyzőkönyvet a panasz megoldásától számított 3 évig őrízzük meg.

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 5 munkanapon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. Ezzel együtt -lehetősége szerint- telefonon is felveszi a kapcsolatot Vevővel, a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Egyekekben a szóbeli és az írásbeli panasz esetében ugyanolyan módon jár el.

A panasz megoldása a Vevő szempontjából zárulhat pozitív vagy negatív eredménnyel. Létezik jogosnak és elutasított (indokolatlannak ítélt) panasz.

Elutasítás esetén az Eladó, az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén az ÁSZF kifejezett tájékoztatást nyújt arról,  hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

Mindezeken túl azonban, elutasított panasz esetén is nyitottak vagyunk további megbeszélésekre az ügy békés rendezése érdekében.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Eladó és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval történő tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a számára:

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Nem fogyasztónak minősülő Vevő, vagy kizárólag összeépítéssel, kivitelezéssel érintett hibákkal, hiányosságokkal összefüggő panaszok esetén egyes érdek/jogérvényesítési lehetőségek korlátozottan állnak Vevő/Megrendelő részére.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálja a piaci magatartást fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Eladó a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Eladó és a Fogyasztó/Vevő között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Eladó kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján is eljárhat.

Az Eladó a békéltető testületi eljárás során együttműködik a testülettel.

Az eljárás keretében válasziratát megküldi a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét is biztosítja. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Utóbbi azonban nem zárja ki a személyes megjelenés és egyezségkötés lehetőségét.

Amennyiben a Feleknek nem sikerül egyezséget kötniük, a békéltető testület dönt az ügyben. Fontos, hogy a döntés ajánlati jellegű, annak elfogadására Eladó nem kötelezhető. Szintén fontos, hogy a Vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben nem (pld árfeltüntetés, stb).

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím:7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152

Email: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület


Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.


Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523


Fax: 06-76-501-538


Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;


Honlap: www.bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099

Email: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

Email: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

Email: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

Email: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email:bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

Email: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936

Email: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

Email: zmbekelteto@zmkik.hu

A Webáruházat a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani.

Egyéb rendelkezések

Felelősség

A Vásárló a Honlap felületét kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Eladót kizárólag a saját hibájára, vagy mulasztására visszavezethető károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség terheli.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap és Eladó vállalkozásához köthető Facebook használata (komment) során sem Eladó, sem pedig harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Vásárló által a Honlap és Eladó vállalkozásához köthető Facebook oldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Eladó oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) is tartalmazhatnak, amelyek más Eladók/Értékesítők, Webáruházak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze Eladó felé. Ha Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, bejegyzésben írt cikkei, technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem -szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme- alatt állnak.

Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, minden szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ide értve többek közöttt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, stb).

A Honlap tartalmának, egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra való mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából esetleg az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Írásbeli engedély esetén is, kikötés, hogy a hivatkozott forrás helyét (Eladó neve, honlapja, az arra mutató linkkel együtt) meg kell jelölni.

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén az Eladó kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére is jogosult. A kötbér összege szavanként minimum 1000 Ft, illetve képenként minimum 5000 Ft. Amennyiben az engedély nélküli  felhasználó ajogsértést nyilvános fórumon is közzétette, a kötbér fizetésével párhuzamosan, az adott tartalmak azonnali megsemmisítése (nyilvános platformról való eltávolítása) is az elvárt magatartás körébe tartozik. Amennyiben a jogsértés elkövetője a  nyilvános platformról az engedély nélkül közzétett tartalmat a figyelmeztetés után sem távolítja el, úgy 10 napos időintervallumonként 50.000 ft kötbér/sérelemdíj megfizetésére tartunk igényt.. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében Eladó akár közjegyzői vagy ügyvédi közreműködést is igénybe vehet. A közjegyző az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására is jogosult, így közhitelesen igazolhatja a szerzői jogi jogsértéseket..

A jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokon túl, a Honlap használata, és az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek, védjegynek, fényképnek a használatára, hasznosítására.

Honlap fenntartja minden jogot szolgáltatásának minden elemére, különösen a domain nevére, logóra, szogenre, az ehhez tartozó aldomainekre, az által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, és az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hackelésére), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

Külön megállapodás, és az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jogról lemondás feltételei

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben az Eladó valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

A Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

A szerződés teljessége, kizárások

A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk az Eladó és Vásárló közötti szerződés Megbízási Szerződésének kiegészítéseként jöttek létre.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, az Eladó és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 1. számú Melléklet

 

FOGALMAK

 

Eladó: A Kont4you honlap tulajdonosa a Card Group kft.

Eladó egyéb megnevezései: Kivitelező, Szolgáltató,

Vevő: a honlapon vagy egyéb ajánlati firmában a konténer(ek) re, azok összeépítésére, bennük egyéb kialakításra ajánlatot kérő, majd megrendelő személy, vagy jogi személy.

Vevő egyéb megnevezései: Vásárló, Megrendelő, Fogyasztó (utóbbi külön is meghatározásra kerül)

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Telepítési hely:

Szállítási határidő, Szállítási idő:

Összeépítés

Kivitelezés:

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fontos: a békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

Honlap: Eladó által üzemeltetett elektronikus felület.

Jótállás: A Fogyasztó és a Webáruház között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: Eladó és Vevő között létrejött Megállapodás, melynek szerves részét képezi jelen ÁSZF is..

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék(ek): a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog/dolgok, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Vásárló megrendelése esetén.

Eladó által forgalmazott, vagy gyártott konténerek összessége. A Termékhez kapcsolódó Szolgáltatások (összeépítés, kivitelezés, egyéb technikai megoldások).

Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

Eladó: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

Az általános ügyfél-átvilágítási kötelezettséget főszabály szerint továbbra is az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve legalább 3.600.000 forint összegű ügyleti megbízás teljesítésekor köteles a szolgáltató elvégezni. Árukereskedők esetében azonban 2.500.000 forint lesz ez az összeghatár.

Az ügyfél átvilágítás tekintetében a törvény pontosan meghatározza, hogy mely adatokat kell majd rögzíteni, milyen okiratokat köteles az ügyfél az átvilágítás során bemutatni. Egyértelműen előírja a jogszabály azt is, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a szolgáltatónak másolatot kell készítenie.

Újdonság, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat a szolgáltató által üzemeltetett elektronikus hírközlő eszköz útján is megtehető, illetve újdonságnak tekinthető a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása is.

Az ügyvédeket akkor terheli ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség, ha pénz és értéktárgy letéti kezelését végzik vagy ha a következő jogügyletek tekintetében folytatnak meghatározott ügyvédi tevékenységet:

 • gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának az átruházása;
 • ingatlan tulajdonának az átruházása;
 • gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése;
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat;
 • ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása.

A jövőben a csere és ajándékozás esetén is fennállhat az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség, megmarad ugyanakkor a védői, képviseletei tevékenységgel összefüggő információk bejelentése alóli mentesség, illetve az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére a MÜK egységes belsőszabályzatot készít.

Fokozott ügyfél-átvilágítás

A Törvény az Irányelv alapján a következő esetekben mondja ki a fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásának kötelezettségét és a kapcsolódó intézkedéseket:

 • amennyiben az ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából;
 • külföldi székhelyű szolgáltatóval történő levelező kapcsolat létesítése;
 • kiemelt közszereplővel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy ügyleti megbízás teljesítése (külön kiemelve a biztosítások esetén a kiemelt közszereplő kedvezményezetteket vagy szolgáltatásra jogosultakat);
 • illetve a pénzváltó irodák esetében.

A pénzmosási törvénnyel együtt készült el az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény is, a két jogszabály vonatkozásában következőkben mutatjuk be a lényegi törvényi változásokat.

Új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (röv. Pmt.):

 

 • hangsúlyozottan épül a kockázatalapú megközelítésre, előírja a felügyeletet ellátó hatóságok és a hatályuk alá tartozó szolgáltatók számára a kockázatok értékelését és az e kockázatokkal arányos, megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalát (belső eljárásrend kialakítását);
 • kiegészíti és pontosítja az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, lényeges változás, hogy az új Pmt. kifejezetten lehetővé teszi – megfelelő garanciák biztosításával – az ügyfél-átvilágítás és üzleti kapcsolat létesítés személyes megjelenés nélkül történő elvégzését;
 • új kötelezettségként jelennek meg a tényleges tulajdonosok adatainak központi nyilvántartásáról és az adatokhoz való hozzáférésről szóló rendelkezések;
 • hatékonyabb végrehajtás érdekében részletesebb rendelkezéseket fogalmaz meg a bejelentési kötelezettség teljesítése és a bejelentéseket fogadó és elemző pénzügyi információs egység működése tekintetében.
 • kiegészíti, pontosítja az adatvédelemre, nyilvántartásra, a vonatkozó statisztikai adatok vezetésére, a csoportszintű politikákra, a belső ellenőrző és nyilvántartó rendszerre, valamint a képzésre vonatkozó rendelkezéseket;
 • egységesíti és szigorítja a kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó szankciókat;
 • végrehajtása érdekében elkészítendő szolgáltatói belső szabályzat kötelező tartalmi elemei vonatkozásában az NGM kapott felhatalmazást a rendelet kiadására (amely a kötelező elemek meghatározásán túlmenően a kockázatalapú megközelítés szempontrendszerét is tartalmazza majd).

Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (röv. Kit.):

 • a korábbi szabályozáshoz képest kiterjeszti a hatályát az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő határozataira,
 • egységesíti az adatvédelmi rendelkezéseket és a mentesítés szabályait,
 • pótolja a pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmával és a jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat,
 • egyértelműsíti és megerősíti a korlátozó intézkedések végrehajtásáért felelős központi hatóságnak, a szolgáltatóknak valamint a szolgáltatók felügyeletét ellátó szerveknek törvény szerinti kötelezettségeit.

Átmeneti előírásként tulajdonképpen két év türelmi időt biztosít a törvény. Előírja ugyanis, hogy a szolgáltató 2019. június 26-át követően köteles az ügylet teljesítését megtagadni azon ügyfelek esetében, akikkel még 2017. június 26-a előtt létesített üzleti kapcsolatot, de 2019. június 26-áig az ügyfél-átvilágítás nem végezte el és nem állnak teljes körűen a rendelkezésére az új törvény szerinti adatok. A fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazását nemcsak a külföldi, hanem a belföldi kiemelt közszereplőkkel folytatott üzleti kapcsolatra vagy ügyleti megbízásra is kiterjesztik, a törvény nem tesz különbséget a külföldiek és a belföldiek esetébe rögzítendő adatok között.

A szerencsejáték törvényt, a közjegyzői és az ügyvédi törvényt, a hitelintézeti és a biztosítási törvényt is módosítja a pénzmosási törvény. Hatályon kívül helyezi továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt és a hozzá tartozó rendeleteket is. A szolgáltatóknak ugyanakkor a hatálybalépést követő 90 napon belül a létező szabályzataikat át kell dolgozniuk